[if IE 7][endif]

"Het hart van klanten winnen"           
…vraagt een andere aanpak       oorzaken   

Maar klanttevredenheid scores van 7 of 8  zijn niet meer voldoende…

Om de tevredenheid en -loyaliteit van haar klanten te behouden c.q. te vergroten zijn veel organisaties vaak intensief - en langdurig bezig met allerlei initiatieven zoals het formuleren van CRM beleid, het uitrollen van praktijkCRM- software, het stroomlijnen van processen en procedures en/of het verbeteren van organisatiestructuur en -cultuur. Dit alles om de beste producten, het beste assortiment, de beste kwaliteit en service tegen de beste prijzen en condities aan de klant te kunnen blijven aanbieden.

Toch beginnen velen te ervaren dat het in de veranderende markten met alsmaar toenemende concurrentie steeds moeilijker wordt om zich met deze "product- en prijsstrategieën" te onderscheiden, nieuwe klanten te winnen én het verloop van klanten (churn) tegen te gaan.
De uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoek geven een verklaring. Scores van dergelijk onderzoek liggen vaak tussen de 7 en 8 en wijzen op tevredenheid. Echter, zo is inmiddels ook bekend zijn dergelijke scores zeker geen garantie voor herhaalaankopen, de o zo noodzakelijke "mond op mond" reclame en het tegengaan van klantverloop. Dat vereist een hogere beoordeling.

"Het hart van klanten winnen"...vraag een andere aanpaknaar de oorzaken