[if IE 7][endif]

Werken aan klantvriendelijkheid            
en de relatie … loont   visie   

Klantvriendelijkheid…de sleutel tot succes

Uit een Nederlands onderzoek onder 4400 medewerkers uit alle sectoren van de economie gaf maar liefst 75 procent van hen aan dat het eigen bedrijf onvoldoende rekening houdt met de wensen van de klant en organisaties een te rooskleurig beeld hebben van hun eigen klantvriendelijkheid…

Dit beeld wordt bevestigd in diverse onderzoeken onder klanten. 
Het draait om de klant
Deze wijzen uit dat organisaties, in de ogen van de klant weliswaar moeten blijven streven naar het bieden van het beste product voor de beste prijs maar dat de klantvriendelijkheid net zo zwaar, zo niet zwaarder weegt in het “gunproces`. Door de aanhoudende focus op het verbeteren van “product en prijs” ontberen klanten steeds vaker de vriendelijkheid in het contact en verschralen de relaties alsmaar verder.

Theorie?....NEE

De praktijk heeft inmiddels duidelijk uitgewezen dat er een duidelijke relatie bestaat tussen het succes van de onderneming en de beleving van klantvriendelijkheid…

Het werken aan klantvriendelijkheid en de relatie loont …

naar onze visie